Gửi tin nhắn
aboutus
QC Hồ sơ
Kiểm soát chất lượng:

* Cải thiện các bộ phận gia công phần mềm;

* Tự điều khiển các bộ phận;

* Cải tiến thiết kế và sản xuất tại nhà máy

* Kiểm soát quy trình sản xuất và quy trình lắp ráp

* Kiểm soát an toàn, chất lượng và sức mạnh trong kiểm tra xe nâng

* Quản lý bán thành phẩm và thành phẩm

* Kiểm soát kiểm tra PDI của sản phẩm trước khi giao hàng

* Quy trình vận chuyển và quản lý lịch trình vận chuyển

* Sản phẩm dịch vụ sau bán hàng và quản lý.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc